KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 • TÜM ÇALIŞANLARIMIZIN KATILIMINI SAĞLAYARAK TÜM İŞLERİ İLK SEFERİNDE VE HER SEFERİNDE TAM ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRMEK.

 • RİSK TABANLI ÇALIŞMALARIMIZ İLE 7-24 ÜRETİM VE SÜREKLİ KULLANICI MEMNUNİYETİ SAĞLAMAK.

 • ULAŞTIĞIMIZ TÜM MÜŞTERİLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYARAK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN SÜREKLİLİĞİNİ GARANTİ ETMEK VE MEMNUNİYET ORANINI ARTTIRMAK.

 • MÜŞTERİYE ZAMANINDA KALİTELİ VE UYGUN FİYAT ANLAYIŞIYLA ÜRÜN SUNARAK YURTİÇİ VE YURTDIŞI PAZAR PAYINI ARTIRMAK.

 • İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ TOPLUMA VE ÇEVREYE SAYGILI ÖRNEK BİR KURULUŞ OLMAYI SAĞLAMAK.

 • ÜRETİM VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ KAPASİTEMİZİ ARTTIRMAK. SÜREKLİ GELİŞİM SAĞLAMAK.

 • DİNAMİK VE TARAFSIZ YAPIMIZI KORUMAK VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZİ RİSK TABANLI OLARAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK TEMEL POLİTİKAMIZDIR.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması " tüm bilgilerin ar-ge öncesi ve sonrasında Bilgi Güvenliği Faaliyetleri" kapsamında; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.


Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak

 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.

 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek

 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.

 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak

 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

 • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek
Image Description