nSurvey Anket Otomasyonu

nSurvey, kullanımı kolay arabiriminin zaman kazandırıcı özellikleri ile kurumların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte anketler hazırlayarak bunları sunabilmelerine olanak tanıyan profesyonel bir online veri toplama ve analiz uygulamasıdır.

Kurumların durum tespiti yaparak strateji geliştirebilmelerini anketlerden elde edilen verileri analiz edip raporlayabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Image Description

Temel özellikleri

 • Yazılım Netiket Özlük İşleri Web Otomasyonu ile entegredir.
 • Anket bazında belirlenen kişilere ankete katılmaları için e-posta aracılığıyla davette bulunulur.
 • Anketlerle ilgili bildirimler ekranınızdan takip edilebilir.
 • Anket soruları farklı başlıklar altında gruplanabilir.
 • Anketin hedef kitlesine uygun sorular farklı seçenek tiplerinde kolayca oluşturulabilir.
 • Anketler belirlenen tarih sonunda yayından otomatik olarak kaldırılır.
 • Anket kaç kişinin katıldığı, soru ve seçeneğe kaç kişinin cevap verdiği analiz ekranlarından grafiklerle görüntülenebilir.
 • Anket sonuçları oluşturulan alt başlıklara göre analiz edilebilir.
 • Elde edilen sonuçlar cinsiyet, çalışılan bölüm gibi kırılımlara ve filtrelere göre ölçümlenebilir.

Kullanım Alanları

 • Hizmet içi eğitim değerlendirmeleri
 • Sürekli Eğitim Merkezi eğitim programlarının değerlendirmeleri
 • Memnuniyet anketleri
 • Kalite geliştirme süreçleri
 • Stratejik plan çalışmaları