Her zaman önde.
Bilinmezin karşısında.
Referans Üniversitelerimiz:

Trakya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi

Batman Üniversitesi
Batman Üniversitesi

Siirt Üniversitesi
Siirt Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Karabük Üniversitesi
Karabük Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi

Harran Üniversitesi
Harran Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Sinop Üniversitesi
Sinop Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi

Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi

Hitit Üniversitesi
Hitit Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Dicle Üniversitesi
Dicle Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bozok Üniversitesi
Bozok Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Amasya Üniversitesi
Amasya Üniversitesi

Giresun Üniversitesi
Giresun Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İnönü Üniversitesi
İnönü Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi


Netiket'in üniversiteler için geliştirmiş olduğu ve halen 46 üniversitenin Personel Daire Başkanlığı ve diğer birimlerinde kullanılan Özlük İşleri Web Otomasyonu yazılımıdır.

Yazılımın Amacı:

Akademik, idari ve sözleşmeli personel olarak tanımlanmış üniversite personelinin kişisel bilgileri, kadro ve terfi bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını; kadro, terfi, özlük işlemlerinin tekil ya da toplu olarak çok yönlü ve hızlı bir biçimde yürütülmesini sağlar. Ayrıntılı Kullanıcı yetkileri tanımlama özelliği ile üniversitedeki tüm birim yetkilileri ve birim çalışanları tarafından kullanılabilir.

Üniversitedeki diğer başka yazılımlara veri gönderir ya da onlardan veri alır. Bunun yanı sıra personel hakkındaki işlemlerin takibini yaparak Yüksek Öğretim Kurumu, Nüfus İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer merkezi kurumlarla veri alışverişinde bulunur. SGK Hitap Sistemi'ne tam entegredir. Kapsamlı ve esnek raporlama modülüyle güçlü bir raporlama sistemi vardır.

Yazılımın Özellikleri:

Özlük İşleri Web Otomasyonu 12 ana modül, 4 teknik modül ve 8 ücretli ek modülden oluşur.

  Ana Modüller:
 • Personel Bilgileri Modülü
 • Kararname Modülü
 • YÖKSİS ve DPB Uyumlu Kadrolar Modülü
 • Birimler Modülü
 • Kullanıcı Yetkilendirme Modülü
 • Esnek ve Hazır Raporlamalar, Hatırlatmalar Modülü
 • Toplu Derece / Kademe, Kıdem Terfileri Modülü
 • Yan Ödemeler ve Ek Göstergeler Modülü
 • Toplu Süre Uzatımı Modülü
 • İzin / Görevlendirme Modülü
 • Entegre NVİ KPS Modülü
 • Entegre SGK Hitap Modülü

  Ek Teknik Modüller:
 • Yazılım ve veritabanı Yedekleme Modülü
 • Tarihçe (Loglama) Modülü
 • Müşteri Paneli
 • Temel Webservisler

  Lisanslı Ek Modüller:
 • ÖSYM Modülü
 • Tıp Fakültesi Modülü
 • Lojman Modülü
 • Personel Kimlik Basım Modülü
 • LDAP Modülü
 • Evrak Takip Modülü
 • Ek Ders Modülü
 • Ayrıntılı ve Özel Webservisler • Lojman Takip Modülü
  Üniversite bünyesindeki lojmanların tahsisi, takibi ve istenilen raporların alınabilmesi için kullanılan bir modüldür. Netiket Özlük İşleri Yönetim Sistemi ile doğrudan bağlantılı çalışarak görev ve sıra tahsisli olmak üzere akademik ve idari personel için ve hizmet tahsisli olmak üzere lojmanların ayrı ayrı takip edilebilmesi, başvuruların değerlendirilmesi, puanlanması ve sonuçlandırılması işlemleri bu modül üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. • HİTAP Entegrasyonu
  Netiket Özlük İşleri Yönetim Sistemi yazılımı HİTAP' ın tüm modülleri ile tam uyumludur. Program kişilerin HİTAP'tan tüm bilgilerini çeker ve ardından kişi bilgilerinde gerçekleşen tüm değişiklikler otomatik olarak HİTAP'a gönderilir. Netiket Özlük İşleri Yönetim Sistemini kullanan bir üniversitenin ayrıca SGK'nın HİTAP Web Sitesi üzerinden veri girişi/kontrolü yapmasına gerek kalmaz.

  • KPS Entegrasyonu
   Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden vatandaşlık numarası veya yabancı kimlik numarası ile nüfus bilgileri ve adres bilgileri kolaylıkla alınabilir. Bu işlem göreve başlayacak personelin bilgi girişinde, bakmakla yükümlü olunan kişilerin bilgilerinin girişinde ve pasaport formu gibi formların alınmasına önemli kolaylık sağlar.

   • İzin Takip Modülü
    Her türlü izinler (yıllık, sağlık, babalık, vefat vb.) programa kolaylıkla kaydedilir. Ardından bunlar ile ilgili detaylı raporlamalar yapılabilir. Kullanıcıların kıdem sürelerine göre yıllık izin hakları otomatik olarak belirlenir. Sistem hatalı izin kullanımını engeller.

   • Sağlık izinleri kapsamında heyet, doktor, refakatçi gibi alt tipler bulunmaktadır ve bunların detaylı takibi yapılabilmektedir.

   • Program üzerinden izin onay formu ve hastalık izni onay formu alınabilmektedir.

   • Kullanıcı modülleri sayesinde üniversite kullanıcıları yada birimlerdeki yetkililer personel izin taleplerini girer, ardından bu izin ilgili mercinin onay ekranına düşer. Bu şekilde bir onay mekanizması ile de izinler takip edilebilir.

   • Sistem, yıllık izni sırasında sağlık raporu alan personel için otomatik olarak İADE bilgisi oluşturur.

  • Yan Ödeme İşlemleri
   Program kapsamında idari personelin 1,2 ve 3 sayılı yan ödeme cetveli katsayıları seçilir. Ardından terfi vb. durumlarda bu yan ödemelerin değişikliği program tarafından otomatik gerçekleştirilir. Yan ödeme ile ilgili tüm gerekli raporlar tek tuşla alınabilir.

  • Personel İşe Başlama İşlemlerinin Takibi
   Üniversitede yeni göreve başlayan bir kişinin tamamlaması gereken evrak ve diğer hususların takibini kolaylaştırmak ve eksik evrak/bilgileri takip edilebilir. Bu amaçla hazırlanan ekran aşağıda görülmektedir. Gerekli bilgiler programa girildikçe bu ekrandaki alanlar otomatik olarak dolmaktadır. Ayrıca program istendiği takdirde personele, eksik evrakları ile ilgili e-posta gönderebilmektedir.  • Eğitim Bilgileri

   Kişinin bitirdiği okullar ve yardmcı doçent, doçent ve profesörlük bilgileri takip edilir. Halen öğrenci olanlar için öğrencilik bilgileri ve birden fazla lisans, yüksek lisans, doktora girme imkanı vardır. Uzmanlık alanı ve doktora konusu kaydedilebilir. Yurtdışındaki eğitim bilgilerinde YÖK denklik bilgileri de girilebilir.

   • İlköğretim (okul adı / mezuniyet tarihi)
   • Lise (okul adı / mezuniyet tarihi)
   • Ön Lisans (okul adı / bölüm / mezuniyet tarihi / eğitim süresi)
   • Lisans (üniversite / fakülte / bölüm / mezuniyet tarihi / eğitim süresi)
   • Yüksek lisans (üniversite / fakülte / bölüm / mezuniyet tarihi)
   • Doktora / Tıpta uzmanlık (üniversite / fakülte / bölüm / mezuniyet tarihi)
   • Yrd. Doçentlik (üniversite / fakülte / bölüm / mezuniyet tarihi)
   • Doçentlik (üniversite / fakülte / bölüm / mezuniyet tarihi)
   • Profesörlük (üniversite / fakülte / bölüm / mezuniyet tarihi)
   • En son öğrenim durumu
   • Devam eden öğrencilik bilgileri

  • Vekalet Sistemi
   İzin, ücretsiz izin, görevlendirme gibi sebepler üniversite dışında olan personelin idari görevleri diğer bir personele vekalet olarak bırakılabilir. vekalet süresi en az 1 gündür ve programın ana ekranı üzerinden kolaylıkla o gün kimin hangi görev için kimin yerine vekalet ettiği görülebilir, geçmiş tarihli vekaletler sorgulanabilir.

  • Diğer Bilgiler
   Özel Sağlık Sigortası: Özel sağlık sigortası olan personelin poliçe bilgileri saklanmaktadır.
   Yabancı Dil: KPDS, ÜDS ve diğer yabancı dil sınav sonuçları kaydedilir ve raporlanır.
   ALES: Personelin ALES sınav sonucu kaydedilir.
   Disiplin Kayıtları: Soruşturma Tarihi, Tebli Tarihi, varsa disiplin cezası ve suçın mahiyeti kaydedilir. Disiplin ekranının görmek ve disiplin kayıtları ile ilgili işlem yapmak ayrı bir yetkilendirme ile gerçekleşmektedir.
   Ödüller: Personelin aldığı ödüller kaydedilir.

  • Terfi İşlemleri
   Program akademik ve idari personelin derece/kademe terfilerini otomatik olarak yapan bir algoritmaya sahiptir. Bu sayede, istenilen bir dönem için yapılacak terfiler listesi alınabilir ve onaylanabilir. Yapılan terfi onayları hizmet belgesine ve diğer gerekli tablolara otomatik olarak işlenir.

   Yazılımın Özellikleri

   Üniversite personel takip yazılımı 9 ana modülden oluşur:

   1. 1. Özlük bilgileri / takip modülü :
    • Akademik personel,
    • İdari personel,
    • Geçici işçi (Sözleşmeli Personel),
    • Yabancı uyruklu öğretim üyeleri
   2. Kadro işlemleri / takip modülü
   3. Emekli sandığı, SGK Hitap ve Diğer kurumlar veri aktarım modülü
   4. Esnek Raporlama Modülü
   5. Mesajlaşma / Görev Takip Modülü
   6. Derece Kademe Terfileri ve Aylık Görevler Modülü
   7. Yan Ödemeler Modülü
   8. Vekalet takip modülü
   9. Nüfus Vatandaşlarık İşleri KPS Entegrasyon Modülü

   Akademik ve İdari personel

   Programda kadrolu, kadrosuz, dışarıdan ders veren, yabancı uyruklu, kadrosu başka üniversitelerde olup da görev yapan, tam zamanlı, kısmi yada yarı zamanlı akademik personelin takibi yapılabilir. Özlük Bilgileri ekranında yer alan ana başlıklar:

   Genel Bilgiler

   • Kurum Sicil No
   • Adı
   • Soyadı
   • İkinci Soyadı
   • Cinsiyet
   • Emekli sicil no.
   • SSK No.
   • Bağkur No.
   • Branşı
   • Geldiği Kurum
   • Son Atanma ve Süre Bitiş Tarihleri (Eski kayıtlar tutulur.)
   • Süresiz Atanma Bilgisi
   • Sanatçı Öğretim Üyesi Bilgisi
   • Birimi
   • Bölümü
   • Anabilim Dalı
   • Birim Dalı
   • Kadro Unvanı / Derecesi
   • Akademik Unvanı
   • Fiili Görev Yeri
   • Kararname Tarihi
   • Fiilen Göreve Başlama Tarihi
   • Memuriyette Göreve Başlama Tarihi
   • Üniversitede Göreve Başlama Tarihi
   • Üniversitede Öğretim Üyesi Olma Tarihi
   • Kadroya Atanma Şekli
   • Atanma Tipi (33/A, 50/D, TUS, YDUS..)
   • Kıdem (Her ayın 14'ünde personelin kıdemi otomatik olarak hesaplanır.)
   • Bütçe Birimi
   • Ek Göstergesi
   • Görev Aylığı, Emekli Keseneğine Esas Aylığı, Kazanılmış Hak Aylığı Derece ve Kademeleri, Terfi Tarihleri
   • Mecburi Hizmet Başlangıç, Bitiş Tarihleri ve Açıklaması
   • Görevden Ayrılma Nedeni, Ayrılma Tarihi ve Açıklaması
   • 40/A, 40/B’ ye göre diğer üniversitelerde verdiği dersler
   • Üniversitede Verdiği Dersler
   • Akademik yayınları (Bilimsel Makaleler, Kongre, Sempozyum vd., kitaplar)
   • Mal Bildirim Formları
   • Sicil Raporları
   • İletişim Bilgileri
   • Vergi No.
   • Sendika Üyelik Bilgileri
   • Üniversite Kimlik No.
   • Acil Durumda Aranacak Kişi Bilgisi
   • Diploma No. ve Diploma Tescil Tarihi
   • Bordro No.
   • Kan Grubu

   Nüfus Bilgileri

   Personele ve bakmakla yükümlü olduğu bireylere ait tüm nüfus cüzdanı ve adres bilgiler. Aynı zamanda nüfus cüzdanı sureti de alınabilmektedir. Yazılım Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Dairesi Kimlik Paylaşım Sistemi ile entegre çalışabilmektedir. Bu sayede tek bir tuşa tıklayarak TC Kimlik Numarası ile kişininin nüfus cüzdanı ve ikametgah bilgileri alınmaktadır.

   Yıllık İzin / Ücretsiz İzin Bilgileri

   Yıllar bazında hak edilen ve kullanılan izin gün sayısı program tarafından hesaplanır. Program üzerinden yıllık izinler, mazeret izinleri, evlilik, vefat, sendikal izinler, şura izni ve diğer izinler takip edilir. Sağlık izinleri kapsamında heyet, doğum ve doktor izinleri ve bu sağlık izni ile ilgili bilgiler girilebilir.

   • Başlangıç tarihi
   • Bitiş tarihi
   • Tipi (yıllık, mazeret, takdire bağlı, doğum...)
   • İzin hakkı
   • Kullanılan izin (otomatik)
   • Kalan izin (otomatik)
   • Ücretsiz izinler

   Sağlık izinleri için ve yıllık/mazeret izinleri için ayrı ayrı form çıkarılabilir. Kişinin kullandığı ücretsiz izinler ve askere gidiş işlemleri de yapılır. Ücretsiz izindeki personelin terfi durumu takip edilir.

   İdari Görevler

   Rektör, Dekan, Bölüm Başkanı gibi idari görevler takip edilir. Bir kişiye birden fazla idari görev tanımlanabilir. Program bu idari görevlerin bitiş sürelerini otomatik olarak takip eder ve ay içerisinde idari görevi bitecek personel takip edilebilir.

   Rotasyon Görevlendirme Bilgileri

   Bilimsel amaçlı kongre, sempozyum, konferans ve diğer çalışmalarda bulunmak üzere yapılan görevlendirmeler programa girilir. Görevlendirme onay formu alınabilir.

   Hizmet Belgesi

   Program üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler otomatik olarak kişinin hizmet belgesine de kaydedilir. Ayrıca hizmet belgesine manuel kayıt ekleme özelliği de mevcuttur. Hizmet belgesinin çıktısı alınabilir. SSK, Bağkur ve diğer hizmet kayıtları da girilebilir. Ayrıca Hizmet borçlanması takip edilir. Kişi ile ilgili kararname çıkarılabilir. Hizmet belgesi SGK Hitap formatıyla uyumludur. Hizmet cetvelleri SGK Hitap sistemine otomatik olarak aktarılabilmektedir.

   Terfi İşlemleri

   Program akademik ve idari personelin derece/kademe terfilerini otomatik olarak yapan bir algoritmaya sahiptir. Bu sayede, istenilen bir dönem için yapılacak terfiler listesi alınabilir ve onaylanabilir. Yapılan terfi onayları hizmet belgesine ve diğer gerekli tablolara otomatik olarak işlenir.

   Görev Takibi / Hatırlatma Listesi

   İstenilen zaman aralığında personel dairesi tarafından takip edilmesi, tamamlanması gereken olaylar otomatik olarak izlenerek raporlanabilir, bitmemiş işlemler görülebilir. Program tarafından otomatik olarak izlenen işlemler şunlardır;

   • Süre uzatım tarihi gelen akademik personel
   • Yaş haddi gelen akademik/idari/sözleşmeli personel
   • 4. senesini / 3. senesini tamamlayan profesörler
   • İdari görev süresi bitenler
   • Görevlendirme dönüşü yapılmayan personel
   • Ücretsiz izin dönüşü onaylanmayan personel
   • Erkek çocuğu 18 yaşını geçenler, Kız çocuğu 25 yaşını geçenler
   • 2. senesinde aday durumu değişmeyen idari personel
   • Sözleşmeli personelin görev süresi bitişi
   • 35. madde ile görevlendirilen akademik personelin dönüşü
   • Teknik hizmetler sınıfında 5 yılını tamamlayan personel

   Formlar

   • Hizmet Belgesi
   • Kararname
   • Personel Özlük Dosyası
   • Görevde Yazısı
   • Resimli Görev Belgesi
   • Görev Süresi Uzatımı Yazısı
   • Sicil Belgesi
   • Askerlik Sevk Tehir Belgesi
   • Yeşil/Gri Pasaport Formu
   • Aday Memur Değerlendirme Formu

   Kadro İşlemleri

   Program Akademik ve İdari kadrolar üzerinde gerekli her türlü işlemin yapılmasını sağlayan kolay erişilebilir formlar sayesinde kullanıcılara, yönetmeliklere uygun kadro işlemleri iş adımlarını otomatik olarak sunmaktadır. Kadro işlemlerini yalnızca kadro işlemi yapma yetkisi olan kullanıcılar gerçekleştirebilmektedir.

   Üniversitedeki tüm dolu / boş ve bloke kadrolar sistemde ayrı ayrı tutulmakta, bu kadroların her birine metin olarak notlar eklenebilmektedir. Tenkis, tahsis, dolu kadro değişikliği, kadro takası, kadro taşıma ve akademik kadrolarda kadro dağıtımı işlemlerine tabi tutulacak kadrolar ayrı ayrı listelenebilmekte ve bu kadrolar üzerinde ihtiyaç duyulan işlemler yapılabilmektedir.

   Kadro Raporları

   • Kadro Hareketleri
    • Atamalar
    • Üniversiteden Ayrılanlar
    • Kadro Derece Değişiklikleri
    • Kadro Ünvan Değişiklikleri
   • Akademik Kadrolar
    • Tüm Birimler Toplamında Unvan Derece Bazında Genel Rapor
    • Tüm Birimler Toplamında Unvan Derece Bazında Dolu Boş Kadro Sayıları
    • Birim Unvan Bazında Dolu Kadro Sayıları
    • Birim Unvan Bazında Boş Kadro Sayıları
    • Birim Unvan Derece Bazında Dolu / Boş Kadro Sayıları
    • Birim Unvan Derece Bazında Bloke Kadro Sayıları
    • Anabilim dalı bazında unvanlar için Dolu Boş Bloke kadro sayıları
    • İllere göre Dolu/Boş Kadro Sayıları
    • Tenkis/Tahsis İçin Ayrılan Kadrolar Listesi
    • Dolu Kadro Değişikliği İçin Ayrılan Kadrolar Listesi
    • Dağıtılmış Kadrolar Listesi
    • I Sayılı İcmal
    • II Sayılı İcmal
    • I Sayılı Cetvel
    • II Sayılı Cetvel
    • Kadro Cetvelleri
   • İdari Kadrolar
    • Tüm Birimler Toplamında Unvan Derece Bazında Dolu Boş Kadro Sayıları
    • Tüm Birimler Toplamında Sınıf Derece Bazında Dolu Boş Kadro Sayıları
    • Unvan ve Derece Bazında Dolu Boş Kadro Sayıları
    • I Sayılı Cetvel
    • Başbakanlık Kadro Raporu
    • Terfiler Tablosu
    • Atamalar Tablosu
    • Üniversiteden Ayrılanlar Tablosu
    • Derece Değişiklikleri Tablosu
    • Unvan Değişiklikleri Tablosu
    • Doldurulan / Boşalan Kadrolar Tablosu
    • Göreve Başlayanlar Tablosu
    • Birim Bazında Dolu Boş Kadro Sayıları
    • Kadro Cetvelleri

   Raporlama

   Yazılımın içinde yer alan tüm bilgi seçilen kriterlere göre esnek bir şekilde raporlanabilir. Genel raporlamayla birlikte, aşağıda belirtilen raporlar da yazılım içerisinden süzülebilmekte ve bu veriler gerektiğinde MS Excel'e ya da MS Word'e aktarılabilmektedir:

   • Akademik görevlere göre kadın/erkek sayıları
   • Görevlendirmeler
   • Öğretim Elemanı Sayıları
   • Gerçek / Şahsa Bağlı / Kadro Karşılığı personel sayıları
   • Öğretim Elemanları Listesi
   • Sendika Üyeleri Listesi
   • Sağlık Raporları
   • 35. Madde ile görevlendirilenlere ilişkin raporlar
   • İdari Görevlere ilişkin raporlar
   • Atamalar Tablosu
   • Terfiler Tablosu
   • Rektörlüğe Çekilen Kadrolar Tablosu
   • Kıdem Listeleri
   • Fiili Görev Yerine Göre Personel Tablosu
   • Memurların yaş grupları ve cinsiyetlerine göre dağılımı
   • Yan Ödeme Tablosu
   • Görev Süresi Uzatılan Personel Listesi
   • Kademesi Üst Sınırda Olan Personel Listesi
   • Mal Bildirimi Bulunmayan Personel Listesi
   • Birim/Bölüm Bazında Resimli Personel Listesi
   • Kalan Yıllık İzin Hakları Raporu
   • Kullanılan Toplam İzin Süresi Raporu
   • Akraba ve Çocuk Bilgileri Raporu
   • Sicil Raporu

   Ek Özellikler

   • Kullanıcıların sıklıkla eriştiği kanun, yönetmelik, bildiri vs. gibi dökümanlar veritabanında saklanarak, ortak erişim ortamı sunulmakta
   • Emekli sandığının getirdiği düzenlemeler ışığında personel hakkında tutulması gereken bilgiler tutulmakta ve bunların emekli sandığının web sitesine uygun formatta çıktısı alınabilmekte
   • İlgili bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarına gönderilmesi gereken dönemlik raporlar alınmakta
   • Aylık olarak yapılacak işler listesi çıkarılarak, personel yönetimi sürecinde aksaklıkların olması önlenmeye çalışılmakta
   • YÖK, TÜİK Entegrasyonu
   • SGK Hitap Entegrasyonu
   • İdari Personel Ödül İşlemleri.

   Kullanıcı Tipleri

   Yazılımı kullanmak üzere yetkilendirilmiş 3 tip kullanıcı vardır. Birinci gruptaki admin (yönetici) kullanıcıları program üzerindeki tüm bölümlere erişim sağlayabileceği gibi, her departmana ait verileri değiştirme yetkisine sahiptir. İkinci grupta bulunan atanmış kullanıcılar, sadece kendi bölümleriyle ilgili kısımlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 3. tip kullanıcı sadece bilgileri görüntüleyebilir. Veriler üzerinde ekleme, çıkarma, değiştirme yapamaz. Her bir kullanıcı için aşağıdaki yetkilendirmeler ayrıca yapılabilir:

   • Kadro İşlemleri Yetkisi
   • Evrak Modülü Yetkisi
   • İzin İşlemleri Yetkisi
   • Disiplin İşlemleri Yetkisi
   • Personel Silme Yetkisi
   • Personel Ekleme Yetkisi
   • Ayrılma İşlemleri Yetkisi
   • Geçici İşçiler Ekranı Yetkisi
   • Yabancı Uyruklu Personel Ekranı Yetkisi