NETİKET Özlük İşleri Otomasyonu

Netiket Özlük İşleri Web Otomasyonu her türlü idari, akademik, sözleşmeli ve yabancı uyruklu personelin bilgilerinin saklanması, raporlanması ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak gerekli özlük işleri faaliyetlerinin sürdürülmesi için geliştirilmiş esnek, kolay kullanılan ve gelişmiş bir yazılımdır. Sistem, kurumların Personel Özlük İşleri & İnsan Kaynakları birimlerindeki işlerin güvenli ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesinde önemli katkılar sağlar.

Image Description

Hakkında

Netiket, 2005 yılında Özlük İşleri Otomasyonu Yazılımı ile kurumların insan kaynakları ve personel daire başkanlıkları birimlerine yönelik çözümler geliştirmeye başlamıştır. Personel dairesinde yürütülen işlemlerin güvenli, hızlı ve doğru bir biçimde sürdürülmesini amaçlayarak hazırlanan ve sürekli geliştirilen yazılım her geçen sene artan bir ivme ile birlikte 2019 yılı başı itibariyle 59 kurumda kullanılmaktadır.

Netiket Özlük İşleri Web Otomasyonu farklı personel tiplerdeki kamu ve özel kurum personelinin kişisel bilgileri, kadro ve terfi bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını; kadro, terfi, özlük işlemlerinin tekil ya da toplu olarak çok yönlü ve hızlı bir biçimde yürütülmesini sağlar. Ayrıntılı Kullanıcı yetkileri tanımlama özelliği ile ükurumdaki tüm birim yetkilileri ve birim çalışanları tarafından kullanılabilir.

Yazılım SGK HİTAP sistemine tam entegredir. HİTAP işlemlerinin hatasız bir şekilde yapılması için gerekli altyapıyı barındırmaktadır. Kullanıcıların hatalı işlem yapmasını ya da gecikmelerden kaynaklanan problemlerin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. 300’ün üzerinde hazır raporun yanı sıra kapsamlı ve esnek raporlama modülüyle güçlü bir raporlama sistemi vardır.

Netiket Bilgi Sistemlerinin yazılım geliştirme felsefesinin temelinde iş süreçlerinin doğru, hatasız ve güvenilir olarak gerçekleştirilmesini sağlamak ve bunu yaparken yazılım ergonomisini en üst düzeyde tutmak yatar. Kullanıcıların istekleri, personel yönetimi anlayışındaki ilerlemeler ve mevzuattaki değişiklikler doğrultusunda sürekli olarak güncellenen yazılım, karmaşıklıktan uzak ve kolay kullanılabilen arayüzlere sahiptir.


Temel Özellikleri

 • Personel Bilgilerinin takibi
 • Kadro işlemleri
 • İzin ve görevlendirme işlemleri, izin ve görevlendirme raporları ve takibi
 • Otomatik hakkedilen yıllık izin belirleme
 • HİTAP işlemleri
 • Vekalet takibi
 • Kimlik Paylaşım Sistemi entegrasyonu
 • Aylık derece kademe terfileri
 • Ek gösterge ve yan ödemelerin otomatik takibi
 • Sicil terfisi ve kıdem terfisi işlemleri
 • Akademik görev süresi uzatımı ve toplu görev süresi uzatma olanağı
 • Toplu dolu kadro değişikliği yapabilme olanağı
 • HİTAP sisteminden toplu veri alma olanağı
 • Kimlik paylaşım sisteminden toplu veri alma olanağı
 • Önemli uyarılar
 • ÖSYM sınav sorgulama
 • Kullanıcı destek paneli
 • Üniversitedeki diğer sistemler ile web servisler üzerinden haberleşebilme olanağı
 • Yazılım üzerinde gerçekleştrilen her türlü işlemin kaydının tutulması olanağı
 • Pasaport işlemlerinin takibi
 • Yan ödeme tablolarının otomatik oluşturulması
 • Engellilik bilgisi
 • Sendika bilgisi
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı bilgisi
 • Hükümlülük bilgisi

SGK HİTAP Özellikleri

 • HİTAP personel durum, HİTAP nüfus kontrol, unvan, hizmet birleştirme, borçlanma, mahkeme, tazminat, açık süre, istisnai ilgi, hizmet belgesi, askerlik, okul, kurs ve itibari hizmet süresi bilgileri sisteme kayıt edilir.
 • Bu bilgilerin HİTAP sistemindeki bilgiler ile kıyaslanması, HİTAP sistemindeki bilgilerin alınması, yeni kayıt eklenmesi, değiştirilmesi, silinmesi ve HİTAP sistemine gönderilmesi yazılım üzerinden yapılabilir.
 • Yazılım vasıtasıyla gerçekleştirilen her türlü kadro değişikliği, intibak, derece ve kademe değişikliği işlemleri sonucu hizmet belgesi ve HİTAP unvan bilgileri otomatik olarak oluşturulur. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından elle HİTAP verisinin tekrar girilmesine gerek yoktur.
 • Bir personelin tüm HİTAP bilgilerini HİTAP sisteminden tek bir tuşa basarak çekme özelliği vardır.
 • HİTAP ceza süresi sınırına yaklaşan ve/veya bu sınırı aşan kayıtlar ile ilgili uyarılar verilir.
 • Henüz HİTAP sistemine gönderilmemiş olan açık süre, askerlik, hizmet birleştirme, borçlanma, istisnai ilgi, mahkeme, tazminat, unvan, hizmet belgesi, okul ve kurs bilgileri kolaylıkla listelenebilir.
 • Netiket Özlük İşleri Web Otomasyonu, yazılımda kayıtlı HİTAP verilerinin HİTAP kayıt numaraları ile HİTAP sistemindeki verilerin HİTAP kayıt numaralarını tek tek karşılaştırarak, kayıt numarası HİTAP sisteminde olmayan verileri listeler.


Kadro İşlemleri

 • Akademik İdari ve Sözleşmeli personelin kadrolarının takip edildiği modüldür. Boş, dolu, İzinli ve Bloke kadrolar takip edilir. Ayrıca Tekli ya da Toplu kadro izni, Tenkis, Tahsis, Dolu Kadro Değişikliği, Kadro taşıma, Kadro Takas ve Kadro Geçmişi takibi işlemleri yapılabilir.
 • Yazılım, üniversitenin kadrolarını tek tek takip eder, yapılan her türlü kadro işlemi kayıt altına alınır.
 • Yazılımda boş kadroların kimden, hangi sebeple ve hangi tarihte geldiği kayıt altına alır.


Derece / Kademe Terfi İşlemleri

 • Personelin toplu olarak derece / kademe ve kıdem terfilerinin yapılmasına ve toplu kararname çıkartılmasına yarayan modüldür. Yazılım belirlenen bir tarih aralığında terfisi olan personeli terfi türüne göre derece ve kademe olarak ayrı ayrı ve birim bazında ayrı ayrı raporlayıp, terfi işlemlerini topluca yaparak kişilerin hizmet belgelerine eklenecek satırları otomatik olarak oluşturur, derece terfisi olan personel için topluca kararname çıkarılabilir ve hizmet belgelerine eklenen satırları topluca HİTAP sistemine gönderecek bir arabirime sahiptir.
 • Aylık toplu terfi işlemlerinde personelin disiplin, ücretsiz izin, askerlik, görevden uzaklaştırma, adaylık durumlarına göre terfi yapılıp yapılmayacağı yazılım tarafından belirlenebilir ve yazılım bu durumdaki personel için uyarı verir.
 • 8 yılı dolduran personelin sicil terfileri de otomatik olarak raporlanıp program üzerinden yapılabilmektedir.

mxBordro Maaş Modülü

 • MXBORDRO maaş modülü personelin maaş hesaplama ve bordro oluşturma süreçlerini yönetir. Netiket Özlük İşleri Otomasyonuna bir modül olarak eklenen MXBORDRO maaş otomasyonu mesai, fazla mesai, gece mesaisi, izin, ücretsiz izin gibi bilgilerin yanı sıra kişinin kadro ve özlük bilgilerini de entegre sistem ile takip ederek, kurumlarda bordro oluşturma süreçlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanmasını sağlar.
 • Kamu Kurumları'nda Sürekli İşçiler İçin Maaş Hesaplama
 • Vakıf Üniversiteleri İçin Tüm Personel Tiplerinde Maaş Hesaplama
 • Netiket EdoWEB Ek Ders Otomasyonu ile Entegrasyon

Raporlama

 • Netiket Özlük İşleri Web Otomasyonu kapsamında 300’ün üzerinde hazır rapor alınabilmektedir. Bunların bir kısmının listesini görmek için tıklayın.
 • Hazır raporların yanı sıra esnek bir raporlama modülü de bulunmaktadır. Program kapsamındaki tüm alanlar yine girilebilecek esnek kriterler ile raporlanabilmektedir.
 • Geçmişe Yönelik Kadro Raporları: Netiket Özlük İşleri Web Otomasyonu üzerinden yalnızca şu anda geçerli durum için değil geçmiş bir tarihteki kadro sayıları da istenilen detayda raporlanabilir.

Diğer Özellikler

 • Personel Takip: Yazılım belirli bir tarih aralığında yaş haddini dolduran, teknik hizmetler sınıfında 5 yılını tamamlayan, Profesörlükte 3 ve 4 yılını tamamlayan, 13 B/4 görevlendirme süresi biten, askerlik tecili biten, ücretsiz izni biten, görevlendirmesi biten, idari görev süresi biten, oturma izni biten, çalışma süresi biten, aday memurluk süresi dolan veya mecburi hizmet süresi dolan personeli otomatik olarak takip eder ve raporlar.
 • Kayıt Tutma: Yazılım üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler (personel ekleme, görevden ayırma, hizmet belgesine yansıyan işlemler, kadro işlemleri, HİTAP’tan veri alma, HİTAP’a veri gönderme, izin, disiplin, terfi vb. gibi) ve adres, kimlik gibi sorgulamalar, işlemi yapan kullanıcı, tarih ve bilgisayarın IP adresi ile birlikte kayıt altına alınır.
 • Raporların Saklanması: Yazılım üzerinden alınan tüm raporlar, raporun alındığı tarih ile birlikte kayıt altına alınır. Programdan çıkarılan tüm raporların bir kopyası veritabanında saklanır.
 • Hatırlatıcılar: Kurumda çalışan personel hakkında bireysel olarak zaman bazlı hatırlatıcılar girilebilir.
 • Kimlik Kartı Basımı: Yazılım üzerinden tekli yada toplu olarak kurum kimlik kartı baskısı çıktı alınabilir.
 • Entegrasyon: Netiket Özlük İşleri Web Otomasyonu, kurumun diğer birimlerinde kullanılan yazılımlar ile web servisler aracılığı ile entegre edilebilir. Personele dair ihtiyaç duyulan özlük, hizmet, kadro, izin vb. bilgileri örneğin ek ders, bilimsel araştırma projeleri, yemekhane gibi diğer birimlere sunulabilir.
 • ÖSYM Sınav Sorgulama
 • Toplu Süre Uzatımı
 • Toplu Dolu Kadro Değişikliği (DKD)
 • HİTAP’a Toplu Veri Aktarımı