Unimetrics Gösterge İzleme ve Yönetim Sistemi

Yönetim biliminin temel ilkelerden biri ancak ölçülebilen sistemlerin yönetilebileceğidir. Bir sistemin zaman içerisinde ne yönde gelişim gösterdiğinin takibi ve kurumun hedeflerine ne oranda yaklaştığının analizi ancak belirlenmiş göstergeler hakkında veri sahibi olunması ile mümkündür.

Unimetrics Gösterge Yönetim Sistemi, Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı doğrultusunda belirlenen performans göstergelerinin yanı sıra üniversite yönetiminin kendi belirlediği göstergelerin de izlenmesini, yönetilmesini ve raporlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kapsamlı raporlama modülüyle istatistik raporların oluşturulmasını hızlı bir biçimde gerçekleştirir.

Unimetrics Demo Erişim

Image Description

Hakkında

Kalite yönetim sistemi, yükseköğretim kurumlarında önemi ve kapsamı her geçen gün artan bir alandır. Kalite yönetim sisteminin önemli unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirme süreçleri, tanımlanmış kalite göstergeleri vasıtasıyla yürütülmektedir.

Sunulan yazılım sayesinde üniversitelerin kalite sistemleri kapsamında tanımlanan göstergelerin zaman bazlı takibi için kolay, anlaşılır bir arayüz ile farklı noktalarda üretilen verinin hızlı bir şekilde merkezileştirilmesi sağlanır. Unimetrics sistemi, kurumdaki diğer yazılımlardan otomatik olarak veri çekecek şekilde donatılabilir. Bu sayede özlük işleri, öğrenci işleri, kütüphane, BAP, YÖKSİS gibi diğer sistemlerden de veri toplanarak merkezi bir yapıda bunların takibi ve raporlaması yapılabilir.


Temel Başlıklar

 • Stratejik Plan
 • Akademik Personel İstatistikleri
  • Unvan Sayıları
  • Unvan Bazında Değişim
  • Yaş Dağılımları
  • Cinsiyet Dağılımı
  • Doğum Yerleri / İkametgah
  • Uluslararası Etkinlikler
  • Göreve Başlama / Görevden Ayrılma
 • İdari Personel İstatistikleri
  • Birim Bazında Personel Sayıları
  • Unvanlara Göre İdari Personel
  • Hizmet Sınıfları
  • Göreve Başlama / Görevden Ayrılma
  • Doğum Yerleri / İkametgah
  • Öğrenci İşleri
  • Cinsiyet Dağılımı
 • Diğer Personel İstatistikleri
 • Eğitim İstatistikleri
  • Kitap Sayısı
  • Öğrenci Başına Düşen Kitap Sayısı
  • Öğretim Üyesi Başına Düşen Kitap Sayısı
  • Öğrencilerin İkametgah Adres Haritası
  • Toplam Öğrenci Sayısı
 • Birim İstatistikleri
  • Birim Bazında Yayın Sayısı
  • Birim Bazında Personel Sayısı
  • Büyüme Oranları
  • Yayın Sayıları
  • Ders Saati Yülü
  • Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
  • Kulüp Faaliyetleri
  • Derslikler
 • Kuruma Ait İstatistikleri
  • Birim Sayıları
  • Fiziki Alanlar
  • Öğrenci Sayıları
  • Personel Sayıları
 • Kalite Güvence Sistemi
 • Eğitim ve Öğretim İstatistikleri
 • Araştırma ve Geliştirme İstatistikleri
 • Toplumsal Katkı
 • Yönetim Sistemi
  • Üniversite Gelir Dağılımı
  • Üniversite Gider Dağılımı
  • Fiziki Alan Oranları
  • Memnuniyet Oranı
 • Tesis Gösterge Sayıları
  • Yemekhaneler
  • Sosyal Tesisler
 • Kütüphane İstatistikleri
  • Yayın Sayıları
  • Tez Sayıları

Göstergeler

Unimetrics yazılımında göstergeler esnek bir yapıda olup, yeni göstergelerin tanımlanması, mevcut göstergelerin düzenlenmesi program arabirimi aracılığı ile yapılır. Yöneticiler kendi yönetim alanlarına ve hedeflerine uygun göstergeleri tanımlayabilirler.


Stratejik Plan

Üniversitenin Stratejik Planı çerçevesinde amaç ve bunlara yönetil hedefleri ve her bir hedef için zaman bazlı ulaşılması planlanan hedef değerler Unimetrics sistemi içinde tanımlanabilir. Bu sayede dönem içerisinde stratejik hedeflere ne oranda ulaşıldığı, hangi hedeflerde yeterli, hangi hedeflerde yetersiz performans ortaya konduğu analiz edilir.


Uluslararası Sıralama Sistemleri

Yazılım kapsamında çeşitli uluslararası sıralama sistemlerinin istediği veriler tanımlanabilir ve bunların da takibi yapılabilir.


Detaylı Grafikler ve Raporlama

Zaman bazlı detaylı grafikler ve tablolar ile raporlama sağlanır.