ApplyLogic Akademik Teşvik Otomasyonu

Akademik teşvik süreçleri genellikle karmaşık ve zaman alıcıdır. Teşvik dönemlerinde manuel olarak yürütülen süreçlerde hatalı bilgilere dayalı değerlendirmelerin ve/ya eksik/yanlış girilmiş bilgi/belgelerin tekrar tekrar girilmesi gibi durumlar ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Akademik teşvik başvurularının yarattığı iş yükünü azaltıp, kağıt kullanımının sıfıra indirmeyi hedefleyen Netiket ApplyLogic Akademik Teşvik Otomasyonu ile kurumunuzun akademik teşvik süreçlerinin güvenilirlik ve verimliliğini arttırmak elinizde. .

Image Description

Hakkında

Her yılın başında akademik personelin YÖKSİS üzerinden yaptığı akademik teşvik başvurusu ile başlayan işlemler öncelikle bölüm komisyonlarında, ardından birim ve son olarak da merkez komisyonlarda gerçekleştirilen değerlendirme ve kontrol faaliyetleri ile oldukça kapsamlı ve zaman alan bir süreçtir.

Netiket Akademik Teşvik Başvuru Otomasyonu tüm süreci online ortama taşıyarak, hem başvuru yapan akademisyenlerin hem de komisyon/kurul üyelerinin kontrollerini online olarak yapmasını ve bu sayede kontrol ve değerlendirmede kolaylık ve hız sağlarken, diğer yandan da kağıt kullanımını sıfıra indirerek kurum kaynaklarının israf edilmesini de önlemektedir.

Sistem başvuru yapan akademisyenin teşvik puanını ilgili yönetmelik kapsamında otomatik olarak hesaplayarak, YÖKSİS üzerinden yapılan başvurudan farklılık olmasının da önüne geçmektedir. Ayrıca sistem YÖKSİS entegrasyonu sayesinde akademisyenin tüm yayın, atıf, kitap vb. bilgilerini YÖKSİS’ den çekmekte, YÖKSİS teşvik modülü üzerinden başvurusu yapılmamış bir kaydın alınmasının önüne geçmektedir.


Avantajlar

Apply Logic Akademik Teşvik Otomasyon Sistemi (ATOS)’ un sağlayacağı avantajlar:

Dijitalleşme ile Modernizasyon: Apply Logic Akademik Teşvik Otomasyon Sistemi (ATOS), bu süreçleri otomatize ederek işlemleri hızlandırır ve verimliliği artırır. YÖKSİS entegrasyonu sayesinde akademisyenin bildirimde bulunduğu tüm akademik teşvik kayıtları otomatik olarak çekilerek başvuru ve değerlendirme süreci çok daha hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanacaktır. Üniversitenin dijital dönüşümü, kurumun yenilikçi liderliğini vurgulayan bir adımdır.

Veri Güvenliği: Ayrıca Apply Logic ATOS, akademik sürecin dijitalleştirilmesi sürecinde elde edilen akademik personele ait verileri güvenli bir şekilde saklama ve erişimi kontrol etme yeteneği ile üniversitelerin modernizasyon çabalarına da katkı da bulunuyor olacaktır.

YÖKSİS Entegrasyonu ile Bilginin Güvenilirliği: Apply Logic ATOS, YÖKSİS entegrasyonu sayesinde teşvik bildirimlerinin eksiksiz ve doğru yapılmasını, otomatik puan hesaplama sayesinde değerlendirmenin büyük ölçüde dijital ortamda ve adil olmasını sağlar.

Başvuru Sayısı ve Teşvik Puanında Artış: Dijital bir sistem üzerinde, hızlı ve şeffaf bir başvuru süreci deneyimi yaşayan akademisyenlerin pozitif söylemleri ve tavsiyeleri ile daha fazla akademisyenin teşvik programlarına başvurması ile teşvik alan akademisyen sayısının artması da sağlanmış olacaktır.

İzleme ve Raporlama: Apply Logic ATOS, üniversitelerin süreci daha iyi analiz etmelerini ve detaylı raporlar oluşturmalarını sağlar. İstatistiki analizler ile üniversitelerin akademik performansı izlemesine ve stratejik kararlar almasına yardımcı olabilir.

Her Üniversiteye Özel: Apply Logic ATOS, üniversitelerin kendi özgün gereksinimlerine ve fakültelerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir. Ayrıca akademik performans verilerini kolayca izlenebilir hale getirir. Üniversiteler, akademik performansın zaman içinde nasıl geliştiğini daha iyi anlayabilir ve gerektiğinde müdahale edebilir.

Çevresel Ayak İzini Azaltan ve Çevre Dostu: Apply Logic ATOS, sürecin neredeyse tamamının dijitalleştirilmesini sağlar. Dijitalleşme sayesinde minimum kâğıt kullanımı ile üniversitenin çevresel ayak izini azaltır, bu da üniversitenin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Hem Zaman Hem de Masraf Kalemlerini Azaltan: Uzun vadede, Süreçlerin tamamını otomatize eden Apply Logic ATOS, manuel işlemlere göre kâğıt ve baskı maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Akademisyenlerin manuel süreçlerde harcayacakları zamanı ortadan kaldırarak aynı zamanı daha verimli kullanmalarına fırsat yaratır. İnsan kaynaklarının daha stratejik görevlere odaklanmasına da yardımcı olabilir.


Entegrasyonlar

Netiket ApplyLogic Akademik Teşvik Başvuru Otomasyonu sistemi, sürecin daha güvenilir, daha hızlı ve daha kolay olması için şu sistemlerde doğrudan entegredir:

  • YÖKSİS özgeçmiş modülü.
  • YÖKSİS akademik teşvik modülü.
  • Kurumun personel otomasyon sistemi.
  • Mernis (Kimlik Paylaşım) sistemi.
  • Başvuran aday fotoğrafını veya benzer belgeleri istediği yerden kendisi kolayca yükler.
  • E-Devlet entegrasyonu sayesinde başvuranın gerçekten o kişi olduğu bilgisi sağlanır.
  • Süreç yönetiminde Netiket tam destek sağlar.